Sanadka 7aad (2018)

 1. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 7aad: Cadadka, 1aad: January_2018.pdf
 2. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 7aad: Cadadka,2aad:February_2018.pdf
 3. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 7aad: Cadadka, 3aad: MASOO BIXIN
 4. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 7aad: Cadadka, 4aad: April_2018.pdf
 5. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 7aad: Cadadka, 5aad: MASOO BIXIN
 6. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 7aad: Cadadka, 6aad: MASOO BIXIN
 7. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 7aad: Cadadka, 7aad: July_2018.pdf
 8. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 7aad: Cadadka, 8aad: August_2018.pdf
 9. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 7aad: Cadadka, 9aad: MASOO BIXIN
 10. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 7aad: Cadadka,10aad: Octobar2018.pdf
 11. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 7aad: Cadadka,11aad: Novem 2018.pdf
 12. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 7aad: Cadadka, 12aad: Decem 2018.pdf