The Office of the Solicitor General
Xafiiska Garyaqaanka Guud ee Qaranka

 

  1. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 9aad: Cadadka, 1aad: Bilaha-January-February-iyo-March-2020.pdf
  2. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 9aad: Cadadka, 2aad: Bilaha-April-May-iyo-June-2020.pdf
  3. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 9aad: Cadadka, 3aad: Bilaha-July-–-Septembar-2020.pdf
  4. Faafinta Rasmiga ah Sanadka, 9aad Cadadka, 3aad: Bilaha-Oct-–-Decembar-2020.pdf